​Traumer​

​Jeg har stor viden og terapeutisk erfaring med traumer af forskellig art herunder, traumer som er udløst af en udefrakommende katastrofe herunder ulykker, pludselige dødsfald, røverier, overfald mv.

Se mere under fokusområdet: Akutte kriser og PTSD.

Derudover har jeg igennem en årrække beskæftiget mig med tilknytningstraumer (også kaldet udviklingstraumer), som skabes via et dysfunktionelt forældreskab, der rummer omsorgsvigt i fysisk eller psykisk forstand, overgreb, incest eller vold.

Utryg tilknytning og tilknytningstraumer hos børn

Der skelnes mellem 4 forskellige tilknytningsmønstre, som barnet udvikler i samspil med sine primære omsorgspersoner. Barnet præges af det samspil, som dets forældre tilbyder.

Hvis forældrene selv har følelsesmæssige vanskeligheder, udvikler barnet oftest et utrygt tilknytningsmønster. Et utrygt mønster fører typisk til en adfærd præget af forskellige forsvars-strategier, som er kendetegnet ved, at barnet i pressede situationer enten går i ”kamp” eller ”flugt” eller viser en blanding af begge. Ligeledes stresses barnet langt hurtigere end børn, der har et såkaldt trygt tilknytningsmønster.

Hvis det utrygge barn ikke får udviklet et mere trygt tilknytnings-mønster, har barnet de negative forsvarsmønstre med sig igennem livet og ender typisk med at give det utrygge mønster videre til egne børn.

Ved hjælp af børne- og eller familieterapi kan barnet udvikle sig henimod et mere trygt tilknytningsmønster, som giver barnet bedre chancer for at klare sig følelsesmæssigt og socialt tilfredsstillende i ungdomsårene og i voksenlivet –og dermed bryde den negative arv fra forrige generation.

Typiske tegn hos børn med utryg undgående tilknytning er:

at barnet viser en udpræget selvstændighed og overtilpasset attitude fra en tidlig alder samt en lukket attitude over for følelser. Betnet negligerer sine egne behov og bliver den voksnes ”lille hjælper”. Disse børn ”holder” på sig selv og udviser ofte ikke nogen tegn på tristhed ved adskillelse med forældrene. (Forskning viser dog, at disse børns stresshormoner ved adskillelse er lige så høje som hos børn med et utrygt ambivalent mønster!).

Typiske tegn hos børn med utryg ambivalent tilknytning er:

at barnet udviser en klæbende adfærd over for forældrene og en hjælpeløs og uselvstændig attitude. Barnet er typisk præget af en følelsesmæssig umodenhed. Indimellem kan barnet få voldsomme raseriudbrud og reagerer kraftigt på adskillelse fra forældrene.

Typiske tegn hos børn med desorganiseret tilknytning er:

I mere sjældne tilfælde kan barnet udvise et desorganiseret tilknytningsmønster, hvor barnet reagerer forvirrende, kaotisk og med en blanding af en både undgående og ambivalent attitude. Disse børn er blevet en del af et psykisk skadeligt tilknytningsmønster.

Et sådant mønster skabes, når forældrene er decideret omsorgssvigtende og negligerende over for barnets behov. Barnets forsvars-reaktioner er typisk voldsom ”kamp”; stor tilbagetrækning (”flugt”); ”frys”, hvor barnet ”går i stå” og stivner med ”tomme glasøjne” eller øjne der rummer ”ubærlig rædsel”; eller at barnet går over i en egentlig ”kollaps”, hvor barnet ”falder sammen” og bliver apatisk følelsesmæssigt eller fysisk går i fosterstilling.

Der ses en forhøjet andel af plejebørn eller adoptivbørn, som har dette mønster med sig fra deres biologiske forældre eller pga. tidlige svære livsvilkår fx på et børnehjem. I disse tilfælde kan man tale om, at barnet har et tilknytningstraume, som kræver psykologisk og pædagogisk behandling at bearbejde.

”Så tag mit hjerte i dine hænder,
men tag det varsomt og tag det blidt,
det røde hjerte - nu er det dit.

Det var så stærkt og så stolt, mit hjerte,
det sov og drømte i lyst og leg,
nu kan det knuses - men kun af dig”.

Tove Ditlevsen (1942)

Tilknytningstraumer hos unge og voksne

​Hvis man kommer fra en familie, hvor dem, der skulle passe på én, også var dem, som var omsorgssvigtende eller krænkende (følelsesmæssigt og/eller fysisk), kan man bære på en stor indre smerte langt ind i voksenlivet.

Vi lærer tidligt i livet forskellige strategier til at takle vores livssituation under de vilkår, vi tilbydes. Disse (forsvars-)strategier havde dengang et hensigtsmæssigt formål, så vi fortsat formåede at opretholde en form for tilknytning til vores forældre på trods af deres omsorgssvigtende adfærd.

Ubearbejdede tilknytningstraumer og utrygge tilknytningsmønstre spænder ofte ben for, at man som voksen tør knytte sig helt til sin partner og børn eller kan holde på de gode venskaber i livet.

Passer et eller flere udsagn på dig som barn, går du måske rundt med vanskeligheder i voksenlivet, som du har brug for at få bearbejdet i én eller anden grad:

Blev du den ”lille voksne”, fordi din forælder havde et alkoholmisbrug eller en psykisk sygdom?

Blev dine følelsesmæssige og fysiske grænser overskredet?

Fik du et for stort ansvar i for tidlig alder?

Var du den, som blev misbrugt og måske endda blev pålagt skylden herfor?

Blev du som barn anbragt uden for hjemmet, fordi dine forældre ikke kunne varetage forældreopgaven på en ansvarsfuld måde?

Blev du pålagt skam og skyld, fordi du aldrig kunne gøre noget godt nok?

Følte du dig aldrig elsket for den, du var?

Skulle du leve op til dine forældres egne bristede drømme og blive en ”forlængelse af dem selv”?

Oplevede du splid mellem dine fraskilte forældre, hvor du ”altid stod i midten af stormvejret” og derfor følte stor indre splittelse, fordi du elskede dem begge to?

Blev du som barn din enlige forælders ”fortrolige” ven, som skulle træde til som redningsplanke i vanskelige situationer?

Oplevede du at skulle knytte dig til én eller flere bonus-forældre, som så forsvandt ud af dit liv igen?

Den psykologiske behandling: Samtale, Sandplay eller Tegneterapi

I samtaleterapien er det relationerne i din fortid og i din nutid, som vi sammen ser på med nye øjne, for derigennem får du mulighed for aktivt og bevidst at præge dine nutidige og fremtidige relationer til andre mennesker på en mere positiv og hensigtsmæssig måde.

Du hjælpes til at få sat de gamle mønstre ind i en ny sammenhæng; at få placeret ansvaret for hvorfor det var, som det var; og vi kan arbejde med den skyld- og skamfølelse, du måske stadig bærer rundt på, over ikke at føle dig ubetinget elsket af dine forældre.

Sandplay og Tegneterapi kan også bruges som metode til at udtrykke de smertefulde følelser eller gamle situationer, som fortsat kan være svære at udtrykke sprogligt. 

Via den mere ordløse og kreative terapi kan du måske lettere udtrykke og ”synliggøre”, hvordan det var at være barn i din oprindelige familie, eller hvordan du føler, at fortiden stadig spænder ben for dig. Den kreative terapi kan hjælpe dig med at få øje på de skjulte ressourcer, som altid er at finde, og som kan vil bane vejen til mere indre heling.

Samtale og de kreative terapiformer kan fint benyttes sideløbende ud fra netop dine behov fra gang til gang.

”A heartbreak isn’t always as loud as a bomb exploding.
Sometimes it could be as quiet as a feather falling
and the most painful thing is…
nobody hears it except you”.

Ukendt

Ingen tillæg efter kl. 16.00 og i weekenden​

​Fandt du hvad du søgte?

Har du spørgsmål til noget, kan du kontakte mig igennem formularen herunder.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kort om mig

Mit arbejde bygger på et psykodynamisk grundlag og jeg benytter primært metoder inden for det narrative/systemiske og neuroaffektive felt.

Her finder du mig

Fåreager 3

2680 Solrød​ Strand​

Find vej på Googlemaps

Kontakt mig