​SPÆDBARNSTERAPI TIL BØRN OG VOKSNE

Alle kan gå i Spædbarnsterapi; også voksne.

Spædbarnsterapi er en behandling rettet mod tidlige traumer eller som en beskyttende intervention i familier med belastninger. Det kan fx være en plejeanbringelse, adoption, forældres psykiske sygdom, adskillelse, skilsmisse, flytning eller alvorlig sygdom hos barnet eller én af dets nærmeste.

Sensitive børn eller tidligere ”kuvøsebørn”, som let overvældes af indtryk, har ofte god gavn af Spædbarnsterapi.

Spædbarnsterapi er en korttidsterapi på typisk ca. 3-7 gange, som efterfølgende kan suppleres med flere sessioner, hvis der sker nye skelsættende hændelser i barnets/klientens liv, som man ønsker at få bearbejdet.

I Spædbarnsterapien sætter psykologen på ord på det, der har været svært i barnets livshistorie.

Ordene siges på en ærlig og omsorgsfuld måde til barnet og altid i et tæt samarbejde med forældrene (omsorgspersonerne).

Der er særligt fokus på den helt tidlige livshistorie fra graviditeten og de første år af barnets liv inkl. andre svære livsbetingelser.

Et væsentligt budskab er, at "alt usagt binder energi" på negativ vis for barnet. Dette betyder, at barnets følelsesmæssige udvikling kan gå i stå eller blive forstyrret på grund af det indre kaos, som barnet rammes af, når det ikke har følelsen af en ”sammenhængende fortælling" om sig selv, sine rødder og de svære ting, som barnet har været ude for.

Et andet vigtigt budskab er: ”Lad aldrig barnets smerte blive glemt”. Dette betyder, at selv om barnet ikke kan huske, hvad der er sket, sidder traumet i kroppen. De nænsomme ord i terapien forløser den negative spænding i barnet, og traumet ”integreres” i barnets bevidsthed som en del af livshistorien. Barnet får mulighed for at gennemleve hændelsen, bearbejde sorgen og derved blive ”sat fri”.

I Spædbarnsterapien sættes også fokus på de positive ressourcer, som barnet rummer og er omgivet af fx kærlige forældre/adoptivforældre/plejeforældre.

Metoden er den samme til unge og voksne. Alle kan have behov for at få sin livshistorie fortalt med den dybde og omsorg, som forløser og sætter en ny heling i gang.

Under terapien har børn og unge sine nærmeste omkring sig; den voksne klient er alene eller er velkommen til at dele oplevelsen med sin ægtefælle eller en god ven.​

Effekten

Effekten ved at få sin livsfortælling fortalt via Spædbarnsterapi kan vise sig ved større indre ro, bedre koncentrationsevne, følelsesregulering og mulighed for at turde tilknytte sig til andre mennesker på en mere tryg måde.

Spædbarnsterapien giver automatisk barnets nære voksne en metode, som de selv kan bruge fremadrettet, når de skal tale med barnet om både svære og rare ting, som sker i barnets liv. Derfor vil forældrene opleve "hjælp til selvhjælp". Ofte sker der en positiv forandring i hele familiens samspil, da Spædbarnsterapien jo også indeholder ”forældrenes historie”.

Forarbejdet og efterarbejdet

Der indledes altid med en forsamtale med forældrene om barnets livshistorie.

Hver session af Spædbarnsterapi kræver et forarbejde i form af, at psykologen udvælger og nedskriver de dele af barnets livshistorie, som barnets skal høre om. Derfor er session-prisen højere, men da forløbet typisk er kort og intensivt, bliver det ikke dyrere, end hvad et forløb ellers ville koste.

Spædbarnsterapi kan udføres i barnets hjem, hvis man tænker, at dette skaber mest tryghed.

(Der pålægges kørselstakst).

Hver Spædbarnsterapi varer ca. 10-20 min. og efterfølges nogle gange af Sandplay, Lege -eller Tegneterapi afhængig af barnets alder (1 time i alt). Spædbørn under 2 år, hviler ofte bare en stund hos forældrene.

Sandplay eller Tegneterapi giver ofte unge og voksne en rolig stund oven på Spædbarnsterapien, hvor terapiens ord kan begynde at ”bundfælde sig”.​​

”Den smukkeste diamant skal slibes med et hårdt bor for at skinne i alle dens facetter”.

Ernst W. Pedersen

Ingen tillæg efter kl. 16.00 og i weekenden​

​Fandt du hvad du søgte?

Har du spørgsmål til noget, kan du kontakte mig igennem formularen herunder.​

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kort om mig

Mit arbejde bygger på et psykodynamisk grundlag og jeg benytter primært metoder inden for det narrative/systemiske og neuroaffektive felt.

Her finder du mig

Fåreager 3

2680 Solrød​ Strand​

Find vej på Googlemaps

Kontakt mig